Kuruluş Amacımız

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekasını savunucu, ülkenin ve ulusun bölünmez bütünlüğünü koruyucu ve devamını sağlayıcı yönde çalışmalar yapmak ve bu türdeki çabaları desteklemek; vatan, ulus ve bayrak sevgisini yüceltmek; çalışmalarını ATATÜRK İlke ve Devrimleri doğrultusunda yürütmek; üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, zor durumda olanlarına yardım etmek, aralarındaki dayanışmayı güçlendirmek, devam ettirmek, ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma ve sair bütün hususlarda maddi ve manevi yardımda bulunarak, toplumun menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecek çalışmalar yapmak, ATATÜRKÇÜ gençler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Paylaş